10-2-2004

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2004

Προς: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004

Για την ανανέωση των πιστοποιητικών για το 2004 είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η κατάθεση στη γραμματεία της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της συμπληρωμένης από τον ιδιοκτήτη αντίστοιχης αίτησης (βλέπε συνημμένα έντυπα IMS, ORC) μαζί με το παράβολο της ALPHA BANK όπως επίσης ή αποστολή αντιγράφου της 2ης σελίδας (Measurement Inventory) για τα σκάφη καταμετρημένα κατά IMS, του accommodation certificate για νέες καταμετρήσεις, του εγγράφου εθνικότητας του σκάφους (σε περίπτωση που έχει αλλαγές).

Σε περίπτωση που υπάρχουν νέα στοιχεία ή αλλαγές σε στοιχεία του σκάφους απαραίτητο είναι η αίτηση να συνοδεύεται με τις νέες μετρήσεις υπογεγραμμένες από τον καταμετρητή και από τον ιδιοκτήτη τις οποίες αποστέλλει ο ιδιοκτήτης απαραίτητα. Τα πιστοποιητικά παραδίδονται κάθε Πέμπτη 10:00πμ εως 14:00μμ για αιτήσεις που παρελήφθησαν μέχρι την Τετάρτη της προηγούμενης εβδομάδας και ώρα 12:00.

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες σκαφών να μην απευθύνονται σε καμία περίπτωση απευθείας στον Rating Officer. Όλες οι κινήσεις (και για αλλαγές μετρήσεων-στοιχείων) υποχρεωτικά θα γίνονται μέσω της γραμματείας μας.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι ο λογαριασμός της Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης στην ALPHA BANK είναι: 151-002101-081350.

Τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών IMS είναι:
1)Έκδοση πρώτου πιστοποιητικού του 2004120€
2)Αλλαγή πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου75€
3)Έκδοση πρώτου πιστοποιητικού εντός 48 ωρών*240€
4)Αλλαγή πιστοποιητικού εντός 48 ωρών*150€

Τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών ORC Club είναι:
1)Έκδοση πρώτου πιστοποιητικού του 200490€
2)Αλλαγή πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου60€
3)Έκδοση πρώτου πιστοποιητικού εντός 48 ωρών*180€
4)Αλλαγή πιστοποιητικού εντός 48 ωρών*120€

* κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη γραμματεία της ΕΑΘ και εάν είναι τεχνικά εφικτό

Ως ημερομηνία αίτησης ορίζεται η ημέρα κατά την οποία η πλήρης αίτηση παραλαμβάνεται από την γραμματεία της ΕΑΘ. Η απευθείας επικοινωνία με τον Rating Officer δεν λαμβάνεται υπόψη.

Για τη διευκόλυνση των αιτούντων υπάρχει πλέον η δυνατότητα υποβολής της αιτήσεως με ηλεκτρονική μορφή από το site της ΕΑΘ στη διεύθυνση www.offshore.org.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την αίτηση μέσω e-mail με αναγραφόμενο τον αριθμό και την ημερομηνία κατάθεσης του παραβόλου, πρέπει όμως μέχρι την παραλαβή του πιστοποιητικού να αποστείλουν το extre της κατάθεσης του παραβόλου στη γραμματεία.

 

Για την ΕΑΘ

Ο Πρόεδρος
Λ. Τσαλίκης
Η Γεν. Γραμματέας
Α. Γαλάνη

Επιστροφή