10-3-2004

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2004

Προς: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2004 για σκάφη καταμετρημένα κατά IMS & ORC Club

Εσωκλείουμε, τους κανονισμούς αγώνων 2004 για σκάφη καταμετρημένα κατά IMS/ORC Club, σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να διοργανώνονται οι αγώνες ανοικτής θαλάσσης που περιέχονται στο επίσημο πρόγραμμα αγώνων ανοικτής θαλάσσης της Ε.Ι.Ο., από 18 Μαρτίου 2004.

Σας ενημερώνουμε ότι από 1/1/2004 θεσπίζεται το ασυμβίβαστο ανάμεσα στη θέση του εκάστοτε Rating Officer και της ιδιότητας του καταμετρητή. Υπενθυμίζουμε δε ότι για το 2004 ως Rating Officer έχει οριστεί ο κ. Θεοδόσης Τσάλτας, ο οποίος ως εκ τούτου δεν μπορεί να διενεργεί μετρήσεις σκαφών.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη του ομίλου σας.

 

Για την ΕΑΘ

Ο Πρόεδρος
Λ. Τσαλίκης
Η Γεν. Γραμματέας
Α. Γαλάνη

Επιστροφή