Αριθμ. Πρωτ.: 2184

14-12-2004

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2004

Προς: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 2005

Η ΕΑΘ στα πλαίσια της προσπάθειάς της για επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με τους ομίλους που διοργανώνουν Αγώνες ή έχουν στη δύναμή τους Αθλητές Ανοικτής Θαλάσσης, διοργανώνει πανελλήνια συνδιάσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2005 και ώρα 10:00 στις εγκαταστάσεις του Π.Ο.Ι.Α.Θ. (Ακτή Αθηνάς Δηλαβέρη 3, Μικρολίμανο - Πειραιάς).

Σκοπός της συνδιάσκεψης είναι η ομαδοποίηση και η καταγραφή των απόψεων και προτάσεων, των ομίλων και Αθλητών Ανοικτής Θάλασσας, έτσι ώστε αυτές να ληφθούν υπ' όψιν στην κατάρτιση του κανονισμού αγώνων 2005.

Οι ενδιαφερόμενοι όμιλοι πρέπει να αποστέλλουν μέχρι 15/01/2005 τους τίτλους και σύντομη περίληψη των θεμάτων που προτίθεται να αναπτύξει εκπρόσωπος τους κατά την συζήτηση, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα:

  1. Η οργανωτική επιτροπή θα κατατάξει τα θέματα προς συζήτηση σε ενότητες τις οποίες θα ανακοινώσει με την έναρξη.
  2. Κάθε ομιλητής θα τοποθετείται χωριστά για τα θέματα της κάθε ενότητας.
  3. Ο χρόνος της τοποθέτησης θα οριστεί ανάλογα με το πλήθος των ομιλητών και των θεμάτων.
  4. Κάθε όμιλος μπορεί να αποστείλει περισσότερους από έναν ομιλητές από τους οποίους όμως μόνον ο ένας θα εκπροσωπήσει επίσημα τον όμιλο.
  5. Ο κάθε ομιλητής θα εκπροσωπήσει μόνο ένα όμιλο.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης η οργανωτική επιτροπή θα διατυπώσει συμπεράσματα, τα οποία θα συνεκτιμούνται στις προσεχείς συνεδριάσεις για την κατάρτιση του κανονισμού αγώνων 2005.

Η ΕΑΘ έχοντας την πεποίθηση ότι οι απόψεις κάθε ομίλου ή αθλητή που συμμετέχει ενεργά στους Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης, είναι πολύτιμες και μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των αγώνων, καλεί όλους του ομίλους να συμμετάσχουν ενεργά στην συνδιάσκεψη.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΚΑΦΩΝ

Η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης, στα πλαίσια αναβάθμισης των αγώνων ανοικτής θαλάσσης και ειδικότερα στο θέμα των καταμετρήσεων, έχει αναθέσει στην Τεχνική Επιτροπή της το σταδιακό έλεγχο των σκαφών που διαθέτουν πιστοποιητικό IMS ή ORC Club.

Πιστεύουμε ότι εντός του Δεκεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί ο "επί χάρτου" έλεγχος των πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων των σκαφών. Αμέσως μετά η ΕΑΘ θα προβεί σε επιτόπιους ελέγχους στα σκάφη που θα υποδείξει η τεχνική επιτροπή.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα απαιτηθούν έλεγχοι εντός και εκτός θαλάσσης και ότι η καλύτερη περίοδος είναι αυτή του ξεχειμωνιάσματος, οι ιδιοκτήτες των σκαφών θα ειδοποιηθούν το συντομότερο δυνατό για τον προγραμματισμό των ελέγχων.

Οι έλεγχοι θα γίνουν από κλιμάκιο που θα ορίσει η ΕΑΘ στο οποίο δεν θα μετέχει ο καταμετρητής του σκάφους, τα δε έξοδα θα βαρύνουν την ΕΑΘ.

Παρακαλούμε θερμά να γνωστοποιήσετε τα ανωτέρω
στους ιδιοκτήτες μέλη σας.

 

Για την ΕΑΘ

Ο Πρόεδρος
Γ. Συκάρης
Η Γεν. Γραμματέας
Α. Γαλάνη

Επιστροφή