Αριθμ. Πρωτ.: 933

22-5-2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ.05/06

Προς: Όλους τους ομίλους που διοργανώνουν ιστιοπλοϊκούς αγώνες ανοικτής θαλάσσης.

Θέμα:"Λήξη ισχύος προσωρινών πιστοποιητικών ORC club"

Η ΕΑΘ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες σκαφών ORC club, που σύμφωνα με την εγκύκλιο 01/06 κατατάσσονται υποχρεωτικά στην κατηγορία IMS και τους έχει εκδοθεί προσωρινό πιστοποιητικό ORC club, ότι η ισχύς του εν λόγω πιστοποιητικού λήγει την Δευτέρα 22/5/2006, μετά από ολιγοήμερη παράταση.

Μετά την ημερομηνία αυτή το πιστοποιητικό θα αποσυρθεί από το αρχείο του στόλου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες όπως επισπεύσουν τις διαδικασίες περαίωσης της καταμέτρησης τους.

Με την εγκύκλιο αυτή ενημερώνονται οι όμιλοι των διοργανωτών αγώνων ανοικτής θαλάσσης να μην κάνουν αποδεκτά τα πιστοποιητικά με ημερομηνία λήξης 30/04/2006.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη του ομίλου σας.

Επιστροφή