Αριθμ. Πρωτ.: 1544

14-9-2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 09/2006

Προς: Όλους τους ομίλους που διοργανώνουν ιστιοπλοϊκούς αγώνες ανοικτής θαλάσσης

Θέμα: "Παράταση ισχύος προσωρινών πιστοποιητικών ORC club"

Η Ε.Α.Θ. ενημερώνει τους ιδιοκτήτες σκαφών ORC club που σύμφωνα με την εγκύκλιο 01/06 κατατάσσονται υποχρεωτικά στην κατηγορία IMS και τους έχει εκδοθεί προσωρινό πιστοποιητικό ORC club, ότι παρατείνεται η ισχύς του εν λόγω πιστοποιητικού ως τις 31/12/2006.

Αυτή η εγκύκλιος καταργεί κάθε προηγούμενη.

Με την εγκύκλιο αυτή ενημερώνονται οι όμιλοι που διοργανώνουν αγώνες ανοικτής θαλάσσης να κατατάσσουν τα σκάφη με προσωρινό πιστοποιητικό ORC club στη κατηγορία IMS έως ότου ολοκληρωθεί η καταμέτρηση IMS του σκάφους και πάντοτε μέχρι 31/12/2006.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη του ομίλου σας.

 

Για την ΕΑΘ

Ο Πρόεδρος
Γ. Συκάρης
Η Γεν. Γραμματέας
Α. Γαλάνη

Επιστροφή