Αριθμ. Πρωτ.: 2340

27-12-2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12/2006

Προς: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 2007
ΘΕΜΑ 2: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 2007

Η Ε.Α.Θ. στα πλαίσια της προσπάθειάς της για επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με τους ομίλους που διοργανώνουν Αγώνες ή έχουν στη δύναμή τους Αθλητές Ανοικτής Θαλάσσης, διοργανώνει πανελλήνια συνδιάσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 28 Ιανουαρίου και ώρα 10:00 στις εγκαταστάσεις του Π.Ο.Ι.Α.Θ. (Ακτή Δηλαβέρη 3, Μικρολίμανο - Πειραιάς).

Σκοπός της συνδιάσκεψης είναι η ομαδοποίηση και η καταγραφή των απόψεων και προτάσεων, των ομίλων και Αθλητών Ανοικτής Θάλασσας, έτσι ώστε αυτές να ληφθούν υπόψιν στην κατάρτιση του κανονισμού αγώνων 2007.

Οι ενδιαφερόμενοι όμιλοι πρέπει να αποστέλλουν μέχρι 25/01/2007 τους τίτλους και σύντομη περίληψη των θεμάτων που προτίθεται να αναπτύξει εκπρόσωπος τους κατά την συζήτηση, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα:

  1. Η οργανωτική επιτροπή θα κατατάξει τα θέματα προς συζήτηση σε ενότητες τις οποίες θα ανακοινώσει με την έναρξη.
  2. Κάθε ομιλητής θα τοποθετείται χωριστά για τα θέματα της κάθε ενότητας.
  3. Ο χρόνος της τοποθέτησης θα οριστεί ανάλογα με το πλήθος των ομιλητών και των θεμάτων.
  4. Κάθε όμιλος μπορεί να αποστείλει περισσότερους από έναν ομιλητές από τους οποίους όμως μόνον ο ένας θα εκπροσωπήσει επίσημα τον όμιλο.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης η οργανωτική επιτροπή θα διατυπώσει συμπεράσματα, τα οποία θα συνεκτιμούνται στις προσεχείς συνεδριάσεις για την κατάρτιση του κανονισμού αγώνων 2007.

Η Ε.Α.Θ. έχοντας την πεποίθηση ότι οι απόψεις κάθε ομίλου ή αθλητή που συμμετέχει ενεργά στους Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης, είναι πολύτιμες και μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των αγώνων, καλεί όλους του ομίλους να συμμετάσχουν ενεργά στην συνδιάσκεψη.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007

Για την ανανέωση των πιστοποιητικών για το έτος 2007 είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η κατάθεση στη γραμματεία της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της συμπληρωμένης από τον ιδιοκτήτη αντίστοιχης αίτησης (βλέπε συνημμένα έντυπα IMS & ORC Club) μαζί με το παράβολο της ALPHA BANK όπως επίσης ή αποστολή αντιγράφου της 2ης σελίδας (Measurement Inventory) για τα σκάφη καταμετρημένα κατά IMS, του accommodation certificate για νέες καταμετρήσεις, του εγγράφου εθνικότητας του σκάφους (σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές).

Σε περίπτωση που υπάρχουν νέα στοιχεία ή αλλαγές σε στοιχεία του σκάφους απαραίτητο είναι η αίτηση να συνοδεύεται με τις νέες μετρήσεις υπογεγραμμένες από τον καταμετρητή και από τον ιδιοκτήτη οι οποίες αποστέλλονται υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη. Τα πιστοποιητικά παραδίδονται κάθε Πέμπτη 10:00πμ εως 14:00μμ για αιτήσεις που παρελήφθησαν μέχρι την Τετάρτη της προηγούμενης εβδομάδας και ώρα 12:00.

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες σκαφών να μην απευθύνονται σε καμμία περίπτωση απευθείας στον Rating Officer. Όλες οι κινήσεις (και για αλλαγές μετρήσεων-στοιχείων) υποχρεωτικά θα γίνονται μέσω της γραμματείας μας.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι ο λογαριασμός της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης στην ALPHA BANK είναι:
151-002101-081350

Τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών IMS για το 2007 είναι:

1)Έκδοση πρώτου πιστοποιητικού120€
2)Αλλαγή πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου75€
3)Έκδοση πρώτου πιστοποιητικού εντός 48 ωρών*200€
4)Αλλαγή πιστοποιητικού εντός 48 ωρών*130€

Τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών ORC CLUB για το 2007 είναι:

1)Έκδοση πρώτου πιστοποιητικού του 2007100€
2)Αλλαγή πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου60€
3)Έκδοση πρώτου πιστοποιητικού εντός 48 ωρών*180€
4)Αλλαγή πιστοποιητικού εντός 48 ωρών*100€

* κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη γραμματεία της ΕΑΘ και εάν είναι τεχνικά εφικτό

Ως ημερομηνία αίτησης ορίζεται η ημέρα κατά την οποία η πλήρης αίτηση παραλαμβάνεται από την γραμματεία της ΕΑΘ. Η απευθείας επικοινωνία με τον Rating Officer δεν λαμβάνεται υπόψη.

Για τη διευκόλυνση των αιτούντων υπάρχει πλέον η δυνατότητα υποβολής της αιτήσεως με ηλεκτρονική μορφή από το site της ΕΑΘ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την αίτηση μέσω e-mail αναγράφοντας τον αριθμό και την ημερομηνία κατάθεσης του παραβόλου, πρέπει όμως μέχρι την παραλαβή του πιστοποιητικού να αποστείλουν το αποδεικτικό της κατάθεσης του παραβόλου στη γραμματεία.

 

Για την ΕΑΘ

Ο Πρόεδρος
Γ. Συκάρης
Η Γεν. Γραμματέας
Α. Γαλάνη

Επιστροφή