Αριθμ. Πρωτ.: 3

3-1-2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2008

Προς: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 2008
ΘΕΜΑ 2: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008
ΘΕΜΑ 3: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ 2008

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 2008

Η Ε.Α.Θ. στα πλαίσια της προσπάθειάς της για επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με τους ομίλους που διοργανώνουν Αγώνες ή έχουν στη δύναμή τους Αθλητές Ανοικτής Θαλάσσης, διοργανώνει πανελλήνια συνδιάσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 10:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις του Π.Ο.Ι.Α.Θ. (Ακτή Δηλαβέρη 3, Μικρολίμανο - Πειραιάς).

Σκοπός της συνδιάσκεψης είναι η ομαδοποίηση και η καταγραφή των απόψεων και προτάσεων, των ομίλων και Αθλητών Ανοικτής Θάλασσας, έτσι ώστε αυτές να ληφθούν υπόψιν στην κατάρτιση του κανονισμού αγώνων 2008.

Οι ενδιαφερόμενοι όμιλοι πρέπει να αποστέλλουν μέχρι 30/01/2008 τους τίτλους και σύντομη περίληψη των θεμάτων που προτίθεται να αναπτύξει εκπρόσωπος τους κατά την συζήτηση, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα:

  1. Η οργανωτική επιτροπή θα κατατάξει τα θέματα προς συζήτηση σε ενότητες τις οποίες θα ανακοινώσει με την έναρξη.
  2. Κάθε ομιλητής θα τοποθετείται χωριστά για τα θέματα της κάθε ενότητας.
  3. Ο χρόνος της τοποθέτησης θα οριστεί ανάλογα με το πλήθος των ομιλητών και των θεμάτων.
  4. Κάθε όμιλος μπορεί να αποστείλει περισσότερους από έναν ομιλητές από τους οποίους όμως μόνον ο ένας θα εκπροσωπήσει επίσημα τον όμιλο.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης η οργανωτική επιτροπή θα διατυπώσει συμπεράσματα, τα οποία θα συνεκτιμούνται στις προσεχείς συνεδριάσεις για την κατάρτιση του κανονισμού αγώνων 2008.

Η Ε.Α.Θ. έχοντας την πεποίθηση ότι οι απόψεις κάθε ομίλου ή αθλητή που συμμετέχει ενεργά στους Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης, είναι πολύτιμες και μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των αγώνων, καλεί όλους του ομίλους να συμμετάσχουν ενεργά στην συνδιάσκεψη.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008

Για το 2008 το ORC ανακοίνωσε το "ORC INTERNATIONAL" – έναν νέο κανονισμό βασισμένο στο τροποποιημένο VPP (Velocity Prediction Program, Πρόγραμμα Προσδιορισμού Ταχύτητας), - που θα αντικαταστήσει το IMS από την 1.1.2008.

Για την ανανέωση των πιστοποιητικών για το έτος 2008 είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η κατάθεση στη γραμματεία της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της συμπληρωμένης από τον ιδιοκτήτη αντίστοιχης αίτησης (βλέπε συνημμένα έντυπα International & Club), συνοδευόμενη από:

Σε περίπτωση που υπάρχουν νέα στοιχεία ή αλλαγές σε στοιχεία του σκάφους απαραίτητο είναι η αίτηση να συνοδεύεται με τις νέες μετρήσεις υπογεγραμμένες τόσον από τον καταμετρητή όσον και από τον ιδιοκτήτη. Η αποστολή αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη.

Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά θα παραδίδονται κάθε Πέμπτη 10:00πμ έως 14:00μμ για τις αιτήσεις που παρελήφθησαν μέχρι την Τετάρτη της προηγούμενης εβδομάδας και ώρα 12:00.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι ο λογαριασμός της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης στην ALPHA BANK είναι:
151-002101-081350

Τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών ORC International για το 2008 είναι:

1)Έκδοση πρώτου πιστοποιητικού 2008120€
2)Αλλαγή πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου75€
3)Έκδοση πρώτου πιστοποιητικού εντός 48 ωρών*200€
4)Αλλαγή πιστοποιητικού εντός 48 ωρών*130€
5)Αλλαγή στοιχείων ιδιοκτησίας ή ομίλου του πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου30€
6)Έκδοση πολικών διαγραμμάτων50€

Τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών ORC Club για το 2008 είναι:

1)Έκδοση πρώτου πιστοποιητικού του 2008100€
2)Αλλαγή πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου60€
3)Έκδοση πρώτου πιστοποιητικού εντός 48 ωρών*180€
4)Αλλαγή πιστοποιητικού εντός 48 ωρών*100€
5)Αλλαγή στοιχείων ιδιοκτησίας ή ομίλου του πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου30€

* Η έκδοση γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη γραμματεία της ΕΑΘ και επιβεβαίωσης ότι είναι τεχνικά και χρονικά εφικτό, και για αιτήσεις που υποβάλλονται από τον Απρίλιο 2008 και μετά.

Ως ημερομηνία αίτησης ορίζεται η ημέρα κατά την οποία η πλήρης αίτηση συνοδευόμενη από τις τυχόν μετρήσεις παραλαμβάνεται από την γραμματεία της ΕΑΘ. Η τυχόν απευθείας επικοινωνία με τον Rating Officer δεν συνιστά παραλαβή.

Για τη διευκόλυνση των αιτούντων υπάρχει πλέον η δυνατότητα υποβολής της αιτήσεως με ηλεκτρονική μορφή από το site της ΕΑΘ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την αίτηση μέσω e-mail με αναγραφόμενο τον αριθμό και την ημερομηνία κατάθεσης του παραβόλου, πρέπει όμως πριν την παραλαβή του πιστοποιητικού να αποστείλουν το αποδεικτικό της κατάθεσης του παραβόλου στη γραμματεία.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ 2008

Η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας έχει την ευχαρίστηση να οργανώσει την Κυριακή 20 Ιανουαρίου, 10:00 έως 17:00, την ετήσια συνδιάσκεψη καταμετρητών στις εγκαταστάσεις του ΠΟΙΑΘ, Ακτή Δηλαβέρη 3, Πειραιάς.

Κύριο θέμα είναι η ενημέρωση ως προς τις αλλαγές του νέου συστήματος καταμέτρησης ORCi.

Όπως είναι γνωστό το Offshore Racing Congress ανακοίνωσε στο ετήσιο συνέδριο του τον Νοέμβριο 2007 την εκ βάθρων τροποποίηση του συστήματος καταμέτρησης IMS ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σύγχρονες απαιτήσεις. Το νέο σύστημα ORC International θα ισχύσει από την 1.1.2008.

Η ΕΑΘ προσκαλεί όλους τους εξουσιοδοτημένους καταμετρητές να συμμετάσχουν, η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη για την σωστή κατάρτιση τους.

Παρακαλούνται οι καταμετρητές να δηλώσουν συμμετοχή στην γραμματεία της ΕΑΘ.

 

Για την ΕΑΘ

Ο Πρόεδρος
Γ. Συκάρης
Η Γεν. Γραμματέας
Α. Γαλάνη

Επιστροφή