Αριθμ. Πρωτ.: 2174

6-11-2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 04/08

Προς: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Θέμα: 1. Συγκρότηση σώματος Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης

Αγαπητοί κύριοι,

Έπειτα από τις εκλογές της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στις 19/10/2008 και κατόπιν συνεδρίασης της νεοεκλεγείσας Ε.Α.Θ. η σύνθεση της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης έχει ως εξής:

Πρόεδρος:Λάζαρος Τσαλίκης
Αντιπρόεδρος:Εριφύλη Βαρδάκη
Γ. Γραμματέας:Κωνσταντίνος Καζακόπουλος
Ειδ. Γραμματέας:Χριστίνα Νικολάους
Ταμίας:Γρηγόριος Βαρβαρρήγος
Μέλη:Δημήτριος Αλτσιάδης
Κωνσταντίνος Γκρέτσος
Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος
Νικόλαος Μάζης
Γεώργιος Ανδρεάδης (Έλλην Εκπρόσωπος στο ORC)
Αναπληρωματικά Μέλη:Αθανάσιος Ανδρόνικος
Γεώργιος Συκάρης
Άγγελος Ορφανός

Θέμα: 2. Κατάρτιση προγράμματος αγώνων ανοικτής θαλάσσης 2009

Προκειμένου να καταρτισθεί εγκαίρως το αγωνιστικό πρόγραμμα ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης για το 2009, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αργότερο μέχρι 21/11/2008 πρόγραμμα των αγώνων που προτίθεται να διοργανώσει ο όμιλός σας κατά το 2009.

Η εκπρόθεσμη υποβολή προγράμματος ενδέχεται να μη επιτρέψει την υποβολή του προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της ΕΙΟ.

Στην σύνταξη του προγράμματος σας για το 2009 παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τα κατωτέρω στοιχεία:

 1. Ονομασία αγώνα ή επάθλου
 2. Ημερομηνία εκκίνησης του αγώνα (για κάθε ιστιοδρομία χωριστά)
 3. Ώρα εκκίνησης (για κάθε ιστιοδρομία χωριστά)
 4. Διαδρομή του αγώνα (για κάθε ιστιοδρομία χωριστά)
 5. Πραγματική απόσταση σε ναυτικά μίλια (για κάθε ιστιοδρομία χωριστά)
 6. Κατηγορίες καταμετρήσεως σκαφών (ORC i - ORC CLUB - IRC) ή κλάσεων (J24, OD25, X-35) που μπορούν να συμμετάσχουν στον αγώνα.

Το προκαταρτικό αυτό πρόγραμμα μπορείτε να το αποστείλετε στην ΕΑΘ ταχυδρομικώς, με fax, ιδιοχείρως, ή μέσω e-mail χρησιμοποιώντας τα επισυναπτόμενα σχέδια.

Ειδικότερα για τους αγώνες της περιοχής Σαρωνικού, όπου συνήθως εμφανίζεται πρόβλημα επικαλύψεων, η ΕΑΘ συνιστά στους Διοργανωτές ομίλους να καταβάλλουν προσπάθεια για όσο το δυνατό λιγότερες επικαλύψεις και όταν αυτές είναι αναπόφευκτες να γίνονται μεταξύ μη ομοειδών αγώνων. Είναι αυτονόητο ότι δεν είναι αποδεκτές επικαλύψεις παραδοσιακών αγώνων. Η ΕΑΘ πάντως υπενθυμίζει την επιτακτική ανάγκη για μείωση των διοργανώσεων που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συνδιοργανώσεις αγώνων από δύο ή περισσότερους ομίλους.

Με σκοπό τη διευκόλυνση των ομίλων που θέλουν να συνδιοργανώσουν αγώνες καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να έρθει σε επαφή με την ΕΑΘ.

Εάν παρόλα αυτά διαπιστωθούν χρονικές επικαλύψεις ομοειδών αγώνων, η ΕΑΘ θα καλέσει τους διοργανωτές ομίλους να διευθετήσουν το ανωτέρω πρόβλημα με καλή πίστη και αμοιβαία συνεννόηση. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν επιτευχθεί και όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, η ΕΑΘ θα προχωρήσει σε διευθέτηση του επίσημου προγράμματος αγώνων βάσει των διαδικασιών αξιολόγησης που έχει θεσπίσει όπως αυτές περιγράφονται στην εγκύκλιο 01/2000.

Θέμα: 3. Αποστολή Αποτελεσμάτων.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το Κανονισμό Αγώνων 2008 και για την πλήρη ενημέρωση του Ranking List καθώς και του αρχείου της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης είναι αναγκαίο να αποστέλλονται εντός 20 ημερών τα εξής έγγραφα με ένα διαβιβαστικό προς την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία / Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης:

 1. Φύλλα έναρξης ιστιοδρομιών
 2. Αποτελέσματα κάθε ιστιοδρομίας ξεχωριστά και συνολικά με υπογραφή Προέδρου και Γ. Γραμματέα (σε κάθε σελίδα)
 3. Φύλλα επιθεώρησης σκαφών που έγινε έλεγχος
 4. Αντίγραφα ενστάσεων, εάν υπήρξαν, με τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων
 5. Κατάσταση πληρωμάτων συμμετεχόντων σκαφών με αριθμούς δελτίων αθλητών και Ομίλους στους οποίους ανήκουν

Για την έγκαιρη ενημέρωση του Ranking List είναι επιθυμητή και αποδεκτή η αποστολή των προσωρινών αποτελεσμάτων των αγώνων και μέσω e-mail προς τη Γραμματεία της ΕΑΘ. Τα επίσημα αποτελέσματα θα επικυρώνονται από την ΕΑΘ μόνο μετά τη λήψη των σχετικών αρμοδίως υπογεγραμμένων εγγράφων.

Επίσης και σύμφωνα με την εγκύκλιο 3/08, από 1/1/2008 η ετήσια κατάταξη για τις κατηγορίες σκαφών ORC i A και ORC i N θα υπολογίζεται από τη γενική κατάταξη ORC International. Σε περίπτωση πού σε μια ιστιοδρομία δεν υπάρχει γενική κατάταξη ORCi, overall (ORCi A & ORCi N μαζί) αυτή δεν θα προσμετράται στην ετήσια κατάταξη.

Για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιος.

Για την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης

Ο Πρόεδρος
Λ. Τσαλίκης
Ο Γεν. Γραμματέας
Κ. Καζακόπουλος

Επιστροφή