Αριθμ. Πρωτ.: 1506

30-6-2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/09

Προς: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ORCi 2009
ΘΕΜΑ 2: ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΘΕΜΑ 3: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ORCi 2009

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ORCi 2009 θα διοργανωθεί από τον Ν.Ο.Τ.Κ. στην περιοχή του Σαρωνικού από 9/9 μέχρι 13/9/2009, σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 02/09 της Ε.Α.Θ.- Ε.Ι.Ο.

Για να διευκολυνθούν όσο το δυνατόν περισσότερα σκάφη να συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα, ο Ν.Ο.Τ.Κ. ως Διοργανωτής Όμιλος προσφέρει:

 1. Επιδότηση για σκάφη εκτός Σαρωνικού 500,00€ για έξοδα μεταφοράς τους.
 2. Επιπλέον για τα σκάφη των Ομίλων Δ. Ελλάδας επιδότηση με τα έξοδα διέλευσης του ισθμού της Κορίνθου.
 3. Φιλοξενία των σκαφών στον Λιμένα Δέλτα Φαλήρου με δυνατότητα 10 ημέρες προ της έναρξης του Πρωταθλήματος και μέχρι 7 ημέρες μετά την τελετή λήξης.
 4. Δυνατότητα ανέλκυσης στον χερσαίο χώρο του Λιμένα.
 5. Χρηματικό έπαθλο στους τρεις πρώτους Πανελληνιονίκες από 2.000€ στον 1ο, 1.500€ στον 2ο και 1.000€ στον 3ο.
 6. Δυνατότητα έκπτωσης σε ξενοδοχεία της περιοχής, θα γνωστοποιηθεί με την αποστολή της προκήρυξης του Πρωταθλήματος.

Για την καλύτερη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος ORCi, ο Ν.Ο.Ε. και ο Ι.Ο.Π.-Δ.Ε.Η. αποφάσισαν να μεταθέσουν τους αγώνες τους, οι οποίοι ήταν προγραμματισμένοι στις ίδιες ημερομηνίες, στο πρόγραμμα Περιοχής Σαρωνικού.

Οι Όμιλοι παρακαλούνται να γνωρίσουν τα ανωτέρω στα μέλη τους, κατόχους πιστοποιητικών ORC international.

Η ΕΑΘ/ΕΙΟ ευχαριστεί τους ΝΟΕ και ΙΟΠ-ΔΕΗ γιά το πνεύμα κατανόησης που επέδειξαν και καλεί τους διοργανωτές αγώνων στις υπόλοιπες περιφέρειες και μετά από συνεννόηση με τους κυβερνήτες των σκαφών της κάθε περιοχής να προχωρήσουν σε αντίστοιχες μετατοπίσεις αγώνων για διευκόλυνση όσων έχουν πρόθεση συμμετοχής.

ΘΕΜΑ 2: ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΑ

H Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αρνήθηκε να θεωρήσει τις Βεβαιώσεις των ναυταθλητικών σκαφών βάσει των οποίων υπολογίζεται η μείωση του τεκμηρίου διαβίωσης των ιδιοκτητών τους, παρά τα όσα δέχεται κάθε χρόνο το Υπουργείο Οικονομικών.

Όλες οι αιτήσεις οι οποίες είχαν αποσταλεί στην Γ.Γ.Α. επεστράφησαν στις 27/4 και στις 12/5/2009 με τα σχετικά διαβιβαστικά (συν. 1 & συν. 2) χωρίς να αναφέρεται καμία απολύτως τεκμηρίωση, η οποία τυχόν θα δικαιολογούσε αυτή την ενέργεια.

Η ΕΑΘ/ΕΙΟ με τα από 4/5/2009 με αρ. πρωτ. 949 και 19/5/2009 με αρ. πρωτ. 1077 έγγραφα (συν. 3) επαναπροώθησε τις αιτήσεις οι οποίες είχαν επιστραφεί, θεμελιώνοντας από κάθε πλευρά την άποψη ότι οι σχετικές νομικές διατάξεις παραμένουν σε ισχύ και η θεώρηση των βεβαιώσεων αποτελεί ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ της Γ.Γ.Α.

Ο Γ. Γραμματέας Αθλητισμού σε συνάντηση με τον Γ. Γραμματέα της Ε.Ι.Ο. δεσμεύτηκε ότι μαζί με τις επιστροφές των βεβαιώσεων, θα απέστελλε και τις νομικές γνωματεύσεις των γνωμοδοτικών οργάνων των υπηρεσιών της Γενική Γραμματείας Αθλητισμού, σχετικά με την υποτιθέμενη κατάργηση του Νόμου περί ναυταθλητικών σκαφών. Την ίδια διαβεβαίωση έλαβε και ο Πρόεδρος της Ε.Α.Θ. από τον Υφυπουργό Αθλητισμού σε προσωπική συνάντηση.

Έκτοτε δεν υπάρχει τίποτε νεότερο γύρω από το θέμα, παρότι απεστάλη και υπενθύμιση προς τη Γ.Γ.Α. (συν. 4) στις 10/6/2009 με αρ πρωτ.1364.

Επιπλέον, και κατόπιν αιτήματος του Γραφείου Συνηγόρου του Πολίτη η ΕΑΘ/ΕΙΟ έθεσε υπόψη της Υπηρεσίας την υπάρχουσα αλληλογραφία με τη Γ.Γ.Α.

Μετά από νομική διερεύνηση του ζητήματος διαπιστώθηκε ότι ισχύουν τα κάτωθι:

 1. Η ΕΑΘ/Ε.Ι.Ο. δε μπορεί να στραφεί νομικά εναντίον της άρνησης εφαρμογής του Νόμου από την Γ.Γ.Α.
 2. Μπορεί να στραφεί μόνο ατομικά ή συλλογικά κάθε ιδιοκτήτης, διότι αυτός έχει έννομο συμφέρον.

Κατόπιν τούτου η Ε.Α.Θ. αποφάσισε να υποστηρίξει νομικά την Αντιπρόεδρο της κ. Ε. Βαρδάκη η οποία βρίσκεται σε αυτή την θέση (ιδιοκτήτρια ναυταθλητικού σκάφους) σαν πιλοτική εφαρμογή νομικής αντιμετώπισης του θέματος.

ΘΕΜΑ 3: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

Επανερχόμενοι στην ανάγκη της βελτίωσης της οργάνωσης αγώνων ανοικτής θαλάσσης, θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι θα πρέπει να αποστέλλονται στην Ε.Α.Θ. και να τηρούνται από τους Ομίλους τα ακόλουθα:

 1. Προκήρυξη του Αγώνα
 2. Οδηγίες Πλου
 3. Αποτελέσματα Αγώνα
  Υπενθυμίζεται ότι για να μπορέσουν να υπολογιστούν στο Ranking List τα σκάφη που τρέχουν με πιστοποιητικά ORC i, θα πρέπει τα αποτελέσματα να είναι κοινά για τα ORC i A & τα ORC i N.
 4. Δηλώσεις συμμετοχής με φύλλα καταστάσεως πληρωμάτων
  Είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση της δραστηριότητας του κάθε Ομίλου (αριθμός ενεργών αθλητών) δίπλα στα ονόματα των πληρωμάτων να αναγράφονται υποχρεωτικά ο αριθμός της αθλητικής ταυτότητας και ο Όμιλος που την εξέδωσε.
 5. Φύλλα ελέγχου σκαφών
  Είναι υποχρεωτικό να ελέγχονται σε κάθε αγώνα τουλάχιστον το 10% των συμμετεχόντων σκαφών. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι ουσιαστικοί και να διενεργούνται από καταμετρητή της Ε.Α.Θ., βάσει των φύλλων ελέγχου τα οποία είναι αναρτημένα στο site της Ε.Α.Θ. ανάλογα με την κατηγορία του κάθε αγώνα.(κατ. 3 και κατ. 4)
  Συστήνεται η επιλογή των προς έλεγχο σκαφών να γίνεται είτε με βάση τα αποτελέσματα, είτε με κλήρωση.
 6. Η ΕΑΘ/ΕΙΟ προτίθεται να διοργανώσει σεμινάρια για στελέχη Ομίλων τα οποία θα αναλαμβάνουν το ρόλο των Επιτροπών Αγώνων για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η επιλογή όσων παρακολουθήσουν τα σχετικά σεμινάρια θα γίνει μετά από πρόταση των Ομίλων. Σχετική αναλυτική εγκύκλιος θα εκδοθεί το φθινόπωρο και η ΕΑΘ/ΕΙΟ είναι ανοικτή σε προτάσεις για τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια.

Για την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης

Ο Πρόεδρος
Λ. Τσαλίκης
Ο Γεν. Γραμματέας
Κ. Καζακόπουλος

Επιστροφή