ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 2024


Η λειτουργία αυτή θα είναι διαθέσιμη σύντομα

Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο με χρήσιμες πληροφορίες.

Για την ορθή και έγκαιρη διεκπεραίωση της αίτησής σας, παρακαλούμε φροντίστε για την παράλληλη και κατά το δυνατόν ταυτόχρονη υποβολή των σχετικών στοιχείων / δικαιολογητικών (όπως αποδεικτικό κατάθεσης, καταμετρήσεις, βεβαίωση ομίλου κλπ).

Η αίτηση πιστοποιητικού απαιτεί την συμπλήρωση του αριθμού που φέρει στα πανιά του το σκάφος. Αν το σκάφος είναι καινούργιο ή δεν είχε ποτέ αριθμό στα πανιά, παρακαλώ συμπληρώστε πρώτα την αίτηση χορήγησης αριθμού πανιών.

Επιλέξτε Eίδος Πιστοποιητικού...

International
Club
 
Secondary
Συμπληρωματικά πιστοποιητικά
Double Handed International
Double Handed Club
Non-Spinnaker International
Non-Spinnaker Club