ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 2021


Η λειτουργία αυτή θα είναι διαθέσιμη τον Μάρτιο 2020

Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο της ΕΑΘ, περιέχει χρήσιμες πληροφορίες!

Για την ορθή και έγκαιρη διεκπεραίωση της αίτησής σας, παρακαλούμε φροντίστε για την παράλληλη και κατά το δυνατόν ταυτόχρονη υποβολή των σχετικών στοιχείων / δικαιολογητικών (όπως αποδεικτικό κατάθεσης, καταμετρήσεις, βεβαίωση ομίλου κλπ).

Η λειτουργία υποβολής αιτήσεων πιστοποιητικών για το έτος 2021 είναι διαθέσιμη από 13/1/2021. Τα πιστοποιητικά ORC 2021 θα εκδοθούν από την 1η Μαρτίου 2021.

Στα σκάφη που αιτούνται έκδοση πιστοποιητικού 2021 και δεν διαθέτουν εν ισχύι πιστοποιητικό, θα χορηγείται πιστοποιητικό ORC 2020 με λήξη 28/2/2021, το οποίο θα ανανεωθεί αυτομάτως την 1/3/2021.

Επισημαίνεται ότι η ταυτόχρονη έκδοση πιστοποιητικού Double Handed χωρίς αλλαγές από το κανονικό πιστοποιητικό είναι δωρεάν, ενώ με αλλαγές από αυτό υπάρχει επιβάρυνση 30€.

Επιλέξτε Eίδος Πιστοποιητικού...

International
Club
Double Handed International
Double Handed Club
 
Short Handed