ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 2019


Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο της ΕΑΘ, περιέχει χρήσιμες πληροφορίες!

Για την ορθή και έγκαιρη διεκπεραίωση της αίτησής σας, παρακαλούμε φροντίστε για την παράλληλη και κατά το δυνατόν ταυτόχρονη υποβολή των σχετικών στοιχείων / δικαιολογητικών (όπως αποδεικτικό κατάθεσης, καταμετρήσεις, βεβαίωση ομίλου κλπ).

Επιλέξτε Eίδος Πιστοποιητικού...