Μετάφραση από τα πρακτικά της διοικούσας επιτροπής του ORC
Επιμέλεια: Χρήστος Θεοδόσης

3. Σχέση ORC/RORC

Ο πρόεδρος ζήτησε από τον Wolfgang Schaefer να συνεχίσει την πρόοδο της κοινής προσπάθειας με το RORC για την διαχείριση των συστημάτων ισοζυγισμού ανοικτής θαλάσσης. Δεν έχει επιτευχθεί ιδιαίτερη πρόοδος από το δελτίο τύπου τον προηγούμενο Νοέμβριο στην Αθήνα. Στην αρχική συνάντηση στο Παρίσι στις αρχές του 2010, όπου ήταν επίσης παρόντες και εκπρόσωποι της ISAF, μία δήλωση προθέσεων είχε υπογραφεί και από τις δύο πλευρές. Μετά την υπογραφή της δήλωσης έγιναν μερικές συναντήσεις το 2010 στο Λονδίνο και επιτεύχθηκε συμφωνία για την δημοσίευση ενός Δελτίου Τύπου πριν από το Ετήσιο Συνέδριο του 2010 στην Αθήνα. Η ISAF έχει ζητήσει τώρα μία ενημέρωση για την κατάσταση για το συνέδριο της ISAF και ετοιμάστηκε η παρακάτω δήλωση διαπραγμάτευσης.

"ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ISAF ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ IRC/ORC

Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε συμφωνία όσον αφορά την συνολική στρατηγική για να φέρουμε κοντά τους οργανισμούς και τα συστήματα ισοζυγισμού μας. Η πρόοδος ήταν πιο αργή από ό,τι θα θέλαμε, αλλά οι δύο οργανισμοί έχουν παραμείνει σε στενή επικοινωνία μέσω των πέντε από εμάς της αρχικής συντονιστικής ομάδας.

Η κύρια καθυστέρηση δημιουργήθηκε  λόγω της πολυπλοκότητας της συγχώνευσης της δομής και των οικονομικών του IRC. Μέχρι τώρα το IRC λειτουργούσε με γραφεία στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνεργασία μεν αλλά χωριστά. Διαφορετικά μέρη του κόσμου είχαν δοσοληψίες με το ένα γραφείο η το άλλο. Ο στόχος ήταν να συνδυαστούν αυτά τα δύο εντελώς, αλλά υπήρξαν επιπλοκές στις λεπτομέρειες που κυρίως σχετίζονται με τις διαφορετικές φορολογικές νομοθεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας. Αυτά τα προβλήματα σχεδόν διευθετήθηκαν και σκοπεύουμε λοιπόν να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις μας, ως μία ολοκληρωμένη οργάνωση (IRC) με την άλλη (ORC).

Τα δύο συστήματα ισοζυγισμού έχουν έλθει πιο κοντά από ποτέ. Τα δύο συστήματα ελέγχουν την πλειοψηφία των αγώνων ανοικτής θάλασσας σε όλο τον κόσμο, βοηθούμενα αναμφιβόλως από την αναγνώριση της ISAF. Το όραμά μας είναι να δημιουργηθεί ένας κοινός οργανισμός που θα περιλαμβάνει και τους δύο υπάρχοντες κανόνες, οι οποίοι θα λειτουργούν παράλληλα για ένα διάστημα καθώς θα προσεγγίζουμε την συναίνεση.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα συνεχιστούν από τους υπάρχοντες  εκπροσώπους του IRC και του ORC, οι οποίοι θα έχουν συνεχείς συναντήσεις κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους για να καθορίσουν τη δομή και τις λειτουργικές διαδικασίες της νέας εταιρείας. Το ORC και το IRC είναι πεπεισμένοι ότι η νέα εταιρεία θα ιδρυθεί και θα είναι πλήρως λειτουργική πριν από το συνέδριο της ISAF / ORC τον προσεχή Νοέμβριο στο Δουβλίνο.

Andrew McIrvineRORC (Royal Offshore Racing Club)
Marc de Saint DenisUNCL (Union Nationale pour la Course au Large)
Chris LittleRORC (Royal Offshore Racing Club)
Bruno FinziORC (Offshore Racing Congress)
Wolfgang SchaeferORC (Offshore Racing Congress)

Νοέμβριος 2011"

Το ORC προετοιμάζει την Ατζέντα των θεμάτων που πρέπει να συζητηθούν με το RORC κατά τη διάρκεια του 2012, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία πριν από το επόμενο ετήσιο συνέδριο (AGM) στο Δουβλίνο. Το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε με το RORC είναι το ακόλουθο:

Επιστροφή