ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΑΘ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΟRC

Από την 6η έως την 11η Νοεμβρίου 2008 διεξήχθη στην Μαδρίτη το ετήσιο συνέδριο του ORC. Την Ελλάδα αντιπροσώπευσαν οι Λ. Τσαλίκης, Πρόεδρος της ΕΑΘ, ως μέλος της Race Management Committee και του ORC Congress, Γ. Ανδρεάδης, μέλος της ΕΑΘ, ως μέλος της ORC Management Committee και του ORC Congress και ο Χ. Θεοδόσης, Rating Officer και αρχικαταμετρητής της ΕΑΘ, ως μέλος της Measurement Committee.

Τις συνεδριάσεις των επιτροπών παρακολούθησαν επίσης ο Π. Παπαποστόλου ως στέλεχος του Τεχνικού Προσωπικού του ORC και οι Α. Γαλάνη, Μ. Σπυριδέλη και Γ. Συκάρης ως παρατηρητές.

Η ΕΑΘ είχε καταθέσει τρεις εισηγήσεις αλλαγής κανονισμών (submissions) οι οποίες συζητήθηκαν στις επιτροπές Measurement, International Technical, ORC Management και Race Management, ενώ μια από αυτές αποτέλεσε αντικείμενο εκτενούς συζήτησης και στην ολομέλεια (ORC Congress).

Το συνέδριο ενέκρινε πολλές αλλαγές τόσον στον τρόπο καταμέτρησης όσο και στον τρόπο υπολογισμού του rating, στα πλαίσια της πολιτικής εκσυγχρονισμού του συστήματος με τις εξελίξεις της ναυπηγικής και τις πρακτικές διοργάνωσης αγώνων. Επίσης ενέκρινε αλλαγές στην δομή των πιστοποιητικών στα πλαίσια της προσπάθειας παροχής στους ιδιοκτήτες όσον το δυνατόν περισσότερης πληροφόρησης για τις αγωνιστικές δυνατότητες των σκαφών τους.

Η γενική κατεύθυνση, όσον αφορά τα πανιά, ήταν να είναι το πραγματικό (measured) εμβαδόν των πανιών ίσο με το προσμετρώμενο (rated), ώστε να εκλείψουν εύλογες απορίες και αμφισβητήσεις.

Οι αλλαγές στον τρόπο καταμέτρησης και ισοζυγισμού περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 1. Αλλαγές στον τρόπο μέτρησης πλωριών πανιών. Η πλήρης καταμέτρηση ενός πλωριού πανιού περιλαμβάνει ένα σετ 7 διαστάσεων (girths) υποχρεωτικά, εξαιρουμένης της περιπτώσεως που το πανί καταφανώς δεν έχει θετικό αετό. Στην περίπτωση αυτή αρκούν μόνον οι μετρήσεις του LPG και του JL (γραντί). Ωστόσο, εάν το πανί έχει αρνητικό αετό, η πλήρης καταμέτρηση θα ωφελήσει επειδή, αντίθετα με ότι συνέβαινε μέχρι τώρα, το μειωμένο εμβαδόν λόγω αρνητικού αετού λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς.
 2. Αλλαγές στον τρόπο μέτρησης μπαλονιών: Καταμετράται πλέον το πλάτος του μπαλονιού στο μέσο του ύψους του (SMG). Μέχρι τώρα καταμετριόταν το μέγιστο πλάτος του μπαλονιού (SMW). Δεν είναι αναγκαία η επανάληψη της καταμέτρησης των ήδη μετρημένων μπαλονιών (κατά σύμβαση θα θεωρείται SMG=SMW), ωστόσο συνιστάται, διότι κατά πάσα πιθανότητα το νέο εμβαδόν θα είναι μικρότερο.
  Καταργείται ο περιορισμός της ανισότητας μήκους μεταξύ των SLE και SLU στον χαρακτηρισμό ενός πανιού ως μπαλόνι.
 3. Ο τύπος υπολογισμού του εμβαδού είναι πλέον κοινός για συμμετρικά και ασύμμετρα μπαλόνια.
  Εμβαδόν = SL * ( SF + SMG*4 )/6
  Για τα ασύμμετρα μπαλόνια SL = (SLU + SLE) / 2.
  Ελαττώθηκε το εξ ορισμού (default) ελάχιστο εμβαδόν των συμμετρικών μπαλονιών θεωρώντας ότι SMG = 0,75*SF αντί του ισχύοντος μέχρι τώρα SMG = SF. Παράλληλα το προσμετρώμενο εμβαδόν (rated area) υπολογίζεται ως ο μέσος όρος του καταμετρημένου και του default. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τον δικαιότερο ισοζυγισμό σκαφών με μικρά συμμετρικά μπαλόνια, διότι μέχρι τώρα, σε περιπτώσεις τέτοιων σκαφών, η προσμετρώμενη επιφάνεια του μπαλονιού ήταν αρκετά μεγαλύτερη από την πραγματική.
 4. Οι δυνατές επιλογές πανιών ανοικτών πλεύσεων είναι
  Α. Κανένα μπαλόνι
  Β. Συμμετρικό μπαλόνι με σπινακόξυλο
  Γ. Ασύμμετρο μπαλόνι κοτσαρισμένο στην κεντρική γραμμή του σκάφους (απαγορεύεται η ύπαρξη σπινακόξυλου)
  Δ. Ασύμμετρο μπαλόνι με σπινακόξυλο: Το σκάφος έχει ασύμμετρο μπαλόνι που μπορεί να κοτσαριστεί στην κεντρική γραμμή ή στο σπινακόξυλο και συμμετρικό μπαλόνι.
  Επιπλέον, μπορεί να υπάρχει πανί τύπου Code Zero, το οποίο κοτσάρεται στην κεντρική γραμμή του σκάφους, προσμετράται δε ως μπαλόνι για το πλήθος των μπαλονιών που επιτρέπεται να φέρει ένα σκάφος, σύμφωνα με τους κανονισμούς του ORC.
  Σημείωση: Δεν μπορεί το σκάφος να έχει μπαλόνι μόνο τύπου Code Zero.
 5. Δυνατότητα ακόμα μικρότερων μπαλονιών Code Zero: Ελάττωση του ορίου του AMG στα Code Zero, στο 55% του ASF από το 65% που ίσχυε μέχρι τώρα. Σε κάθε περίπτωση η επίδοση των μπαλονιών τύπου Code Zero (AMG < 0.75 * ASF) υπολογίζεται θεωρώντας ότι είναι κοτσαρισμένα στην κεντρική γραμμή του σκάφους.
 6. Θετική αντιμετώπιση των cars (βαγονιών):
  Εάν τα βαγόνια είναι ενσωματωμένα στην μαΐστρα, τότε η μαΐστρα ζυγίζεται με αυτά. Αντίστοιχα εάν είναι ενσωματωμένα στο κατάρτι τότε ζυγίζονται με το κατάρτι.
 7. Διαχωρισμός της καταγραφής αφαλατωτών, κλιματιστικών και θερμαστρών (μέχρι τώρα καταγραφόταν το συνολικό πλήθος αυτών).
 8. Τροποποίηση του ORC 208.4: Απαγορεύεται η μετακίνηση των ασύμμετρων μπαλονιών σοφράνο με την χρησιμοποίηση afterguys και outriggers εκτός από την χρονική στιγμή υποστροφής η μανούβρας. Καταργείται ο περιορισμός του μήκους του tack pennant (ποδάρι ασύμμετρου). Τώρα είναι δυνατόν να «πετά» το μπαλόνι σε μεγαλύτερο ύψος από το κατάστρωμα αλλά δεν πρέπει να υπάρχει κανένα «βοήθημα» μεταξύ της τσούντας του μπαλονιού και της κουβέρτας ή του bowspit.
 9. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο το δηλωμένο βάρος πληρώματος επηρεάζει την επίδοση του σκάφους: Το εκτόπισμα κατά την πλεύση (sailing displacement) υπολογίζεται πάντα με βάση το εξ ορισμού (default) βάρος πληρώματος (μέχρι τώρα υπολογιζόταν με το δηλωμένο βάρος πληρώματος). Η ροπή ανόρθωσης (righting moment) υπολογίζεται με βάση το δηλωμένο βάρος πληρώματος (όπως και πριν). Ο λόγος της αλλαγής αυτής είναι η αποφυγή περιπτώσεων στις οποίες η δήλωση μικρού βάρους πληρώματος είχε ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση του rating. Επιπλέον όμως, η αλλαγή αυτή έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω επιβάρυνση του rating, σε σχέση με το 2008, όσο αυξάνεται το δηλωμένο βάρος πληρώματος.
 10. Βελτίωση του αεροδυναμικού μαθηματικού μοντέλου. Κατάργηση της διόρθωσης του ωφέλιμου μήκους της μάτσας (EC) που είχε σε κάποιες περιπτώσεις ως αποτέλεσμα την αύξηση του προσμετρώμενου εμβαδού της μαΐστρας. Σκάφη με μαΐστρα που έχει μεγάλο θετικό αετό ή μεγάλη κεφαλή (ιδιαίτερα κεφαλή με μπαλένες) θα ισοζυγίζονται δικαιότερα.

Όσον αφορά τις εισηγήσεις μας το συνέδριο αποφάσισε:

 1. Να μη δεχθεί την πρόταση για ξεχωριστή αντιμετώπιση της 4φτερης σταθερής προπέλας. Έκρινε ότι η διαφορά στην αντίσταση στο νερό με την 3φτερη είναι αμελητέα, δεδομένου ότι η 4φτερη έχει φτερά μικρότερης επιφάνειας, έτσι δεν τεκμηριώνεται η ανάγκη δημιουργίας νέου μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό του PIPA. Άρα οι 4φτερες θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι 3φτερες.
 2. Να μη δεχθεί την πρόταση τροποποίησης του λεκτικού περιγραφής του τρόπου μέτρησης της γωνίας άξονα με το κύτος του σκάφους (PSA). Αντί αυτού διευκρινίσθηκε επισήμως ότι το λεκτικό «buttock», που αναφέρεται στον κανονισμό, σημαίνει την τομή του κύτους του σκάφους με κάθετο επίπεδο παράλληλο με το επίπεδο στον διαμήκη άξονα του σκάφους.
 3. Να μη δεχθεί πρόταση αλλαγής του κανονισμού ORC rating System 305.2 είτε ελαττώνοντας το ποσοστό είτε αφαιρώντας την παράγραφο. Η πρόταση υιοθετήθηκε από την Measurement Committee, απορρίφθηκε όμως από την Race Management Committee και την ORC Management Committee και τελικώς αναπέμφθηκε στην ολομέλεια ORC Congress όπου δεν έγινε δεκτή. Η ΕΑΘ θα επανέλθει επί του θέματος με νέα τεκμηρίωση.
 4. Σε ότι αφορά τον τρόπο εξαγωγής των αποτελεσμάτων, η συζήτηση στη Race Management Committee έδειξε μία σαφή τάση προς τις απλοποιημένες μεθόδους, ιδιαίτερα για τους offshore αγώνες. Μερικές χώρες, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία (στην οποία πραγματοποιούνται αγώνες με δυνατά ρεύματα λόγω άμπωτης και πλημμυρίδας), χρησιμοποιούν αποκλειστικά το σύστημα Time on Time ακόμη και για τα όρτσα-πρύμα στο εθνικό τους πρωτάθλημα.

Επίσης το συνέδριο αποφάσισε να ενδυναμώσει το πρόγραμμα έκδοσης πιστοποιητικών ORC Manager, που διατίθεται στους Rating Officers, προσθέτοντας σημαντικά δομικά στοιχεία:

 1. Performance Package, δίνοντας την δυνατότητα παροχής πολικών διαγραμμάτων στους ιδιοκτήτες των σκαφών, οι οποίοι πλέον θα μπορούν να εκτιμήσουν με γραφικό και φιλικό τρόπο την απόδοση του σκάφους τους σε διάφορες ταχύτητες και γωνίες πρόσπτωσης ανέμου.
 2. Hydrostatic & Stability Data Sheet, που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία ευστάθειας του σκάφους τους,
 3. Εργαλεία παραγωγής αναφορών και συγκρίσεων.
 4. Offset Viewer & Editor, δίδοντας την δυνατότητα οπτικής αναπαράστασης υπό κλίμακα της γάστρας του σκάφους, βάσει του αρχείου offset που την περιγράφει ψηφιακά στον τρισδιάστατο χώρο.

Στα πλαίσια της επιτυχούς και διευρυνόμενης επικοινωνίας του ORC με τους ιδιοκτήτες και τους αθλητές θα επεκταθεί ο διαδικτυακός τόπος (web site) www.orc.org του ORC με νέο βελτιωμένο χώρο για τις ειδήσεις, όχι μόνον για τις αθλητικές αλλά και για τα τεχνολογικά τεκταινόμενα στις διάφορες χώρες, θα αναρτώνται τεχνικά άρθρα και αναλύσεις αγώνων, θα υπάρχει δυνατότητα άντλησης και μεγέθυνσης φωτογραφιών. Το site ξεκίνησε το 2005 με μέσο όρο 6000 επισκέψεις μηνιαία, για να ανέβει στις 18000 το 2007 και στις 20000 μηνιαία το 2008. Ο κύριος όγκος επισκεπτών προέρχεται από την Ιταλία, Κροατία, Ολλανδία, Βραζιλία και Σουηδία.

Χρήστος Θεοδόσης
Παναγιώτης Παπαποστόλου

Επιστροφή