Ετήσιο Συνέδριο IRC 2011

Το συνέδριο του IRC διεξήχθη φέτος στο Παρίσι στις 15/10/2011, με εκπροσώπους από 19 χώρες. Την ΕΑΘ εκπροσώπησαν οι Κώστας Καλογερόπουλος και Μαρίνα Ψυχογιού, ανάμεσα σε 30 περίπου εκπροσώπους εθνικών αρχών και ενώσεων ιδιοκτητών.

Οι σημαντικότερες αλλαγές στον κανονισμό IRC για το 2012 είναι αφορούν τον υπολογισμό της επιφάνειας της μεγίστης και των πλωριών πανιών.

Συγκεκριμένα, καταργήθηκαν τα ελάχιστα όρια των διαστάσεων πλάτους (girths) των πανιών, έτσι ώστε να υπολογίζεται σωστά η επιφάνεια ακόμα και όταν το πανί έχει "αρνητικό" αετό. Αυτή η περίπτωση συναντάται συχνά στις τζένοες με μεγάλη επικάλυψη, καθώς και στις furling μαίστρες (χωρίς μπαλαίνες) και τζένοες. Με την κατάργηση των ελάχιστων ορίων η επιφάνεια των πανιών αυτών θα είναι μικρότερη, επομένως το TCC των σκαφών που έχουν τέτοια πανιά θα μειωθεί. Δεν απαιτείται επανάληψη της καταμέτρησης για τα ήδη καταμετρημένα πανιά.

Έγγραφα σχετικά με το συνέδριο
Σύνοψη αλλαγών στους κανονισμούς του 2012
Κανονισμοί 2012Ετήσιο Συνέδριο ORC 2011

Το ετήσιο συνέδριο του ORC, διεξήχθη φέτος στο San Juan του Puerto Rico, από τις 3/11/2011 και ολοκληρώθηκε στις 9/11/2011 με την συνεδρίαση του σώματος των εθνικών εκπροσώπων.

Την ΕΑΘ εκπροσώπησαν οι Γιώργος Ανδρεάδης (μέλος συμβουλίου ORC, Management Committee), Άκης Τσαλίκης (μέλος συμβουλίου ORC, Race Management Committee), Δημήτρης Δήμου (Measurement Committee) και Παναγιώτης Παπαποστόλου (Rating Officers Committee, ORC Staff).

Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι:

Η ΕΑΘ θα δημοσιεύσει συγκριτικό πίνακα επιδόσεων 2011-2012 μόλις διατεθεί από το ORC το ενημερωμένο λογισμικό έκδοσης πιστοποιητικών για το 2012.

Το επόμενο συνέδριο του ORC θα γίνει τον Νοέμβριο του 2012 στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Πρακτικά των συνεδριάσεων όλων των επιτροπών
Επιστροφή