Αριθμ. Πρωτ.: 520

28-9-2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2005

Προς: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

  Θέματα:
 1. Κατάρτιση προγράμματος αγώνων ανοικτής θαλάσσης 2006
 2. Πανελλήνια Πρωταθλήματα 2006 & 2007

Αγαπητοί κύριοι,

προκειμένου να καταρτισθεί εγκαίρως το αγωνιστικό πρόγραμμα ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης για το 2006, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αργότερο μέχρι 12/10/2005 πρόγραμμα των αγώνων που προτίθεται να διοργανώσει ο όμιλός σας κατά το 2006.

Προγράμματα εκπρόθεσμα είναι πολύ πιθανό να μην προλάβουν να διανεμηθούν μαζί με το υλικό της γενικής συνέλευσης της ΕΙΟ.

Στην σύνταξη του προγράμματος σας για το 2006 παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τα κατωτέρω στοιχεία:

 1. Ονομασία αγώνα ή επάθλου
 2. Ημερομηνία εκκίνησης του αγώνα (για κάθε ιστιοδρομία χωριστά)
 3. Ώρα εκκίνησης (για κάθε ιστιοδρομία χωριστά)
 4. Διαδρομή του αγώνα (για κάθε ιστιοδρομία χωριστά)
 5. Πραγματική απόσταση σε ναυτικά μίλια (για κάθε ιστιοδρομία χωριστά)
 6. Κατηγορίες καταμετρήσεως σκαφών (IMS - ORC CLUB) ή κλάσεων (J24, OD25) που μπορούν να συμμετάσχουν στον αγώνα.

Το προκαταρτικό αυτό πρόγραμμα μπορείτε να το αποστείλετε στην ΕΑΘ ταχυδρομικώς ή με fax ή ιδιοχείρως, χρησιμοποιώντας τα επισυναπτόμενα σχέδια.

Ειδικότερα για τους αγώνες της περιοχής Σαρωνικού, όπου συνήθως εμφανίζεται πρόβλημα επικαλύψεων, η ΕΑΘ προτείνει το επισυναπτόμενο πρόγραμμα, το οποίο προκύπτει από την κατ' αναλογία εφαρμογή του προγράμματος 2005. Στην πρόταση αυτή έχει καταβληθεί προσπάθεια για όσο το δυνατό λιγότερες επικαλύψεις και όταν αυτές είναι αναπόφευκτες να γίνονται μεταξύ μη ομοειδών αγώνων. Είναι αυτονόητο ότι δεν είναι αποδεκτές επικαλύψεις παραδοσιακών αγώνων.

Η ΕΑΘ πάντως υπενθυμίζει την επιτακτική ανάγκη για μείωση των διοργανώσεων που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συνδιοργανώσεις αγώνων από δύο ή περισσότερους ομίλους. Με σκοπό τη διευκόλυνση των ομίλων που θέλουν να συνδιοργανώσουν αγώνες καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να έρθει σε επαφή με την ΕΑΘ.

Εάν παρόλα αυτά διαπιστωθούν χρονικές επικαλύψεις ομοειδών αγώνων, η ΕΑΘ θα καλέσει τους διοργανωτές ομίλους να διευθετήσουν το ανωτέρω πρόβλημα με καλή πίστη και αμοιβαία συνεννόηση. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν επιτευχθεί, η ΕΑΘ θα προχωρήσει σε διευθέτηση του επίσημου προγράμματος αγώνων βάσει των διαδικασιών αξιολόγησης που έχει θεσπίσει όπως αυτές περιγράφονται στην εγκύκλιο 01/2000.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2006 & 2007

Καλούνται τα σωματεία που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διοργάνωση πανελληνίου πρωταθλήματος για το 2006 καθώς και για το 2007 να υποβάλουν πρόταση προς την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης / ΕΙΟ έως την 12η Οκτωβρίου 2005. Κατά την αξιολόγηση του αιτήματος θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η πρόταση διευκολύνσεών της συμμετοχής σκαφών από άλλες περιφέρειες.

Οι διευκολύνσεις αυτές μπορούν να είναι οικονομικές ή/και σε είδος παροχές που να αφορούν στην μεταφορά των σκαφών ή/και στην παραμονή των μελών του πληρώματος κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος.

Τις παραπάνω διεκυκολύνσεις δικαιούνται να έχουν τα σκάφη των οποίων το μόνιμο αγκυροβόλιο απέχει τουλάχιστον 80 μίλια από την περιοχή διεξαγωγής των αγώνων.

Η επιλογή των σκαφών αυτών θα γίνεται πάντοτε με βάση την κατάταξη τους στην Ranking List της περιφέρειας που ανήκουν.

Οι υποψήφιοι διοργανωτές όμιλοι για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα IMS 2007 υποχρεούνται να αποστείλουν τους εμπλεκόμενους στη συγκεκριμένη διοργάνωση ως παρατηρητές κατά τη διεξαγωγή της αντίστοιχης διοργάνωσης του 2006. Τα παραπάνω θα αποτελέσουν βασικό κριτήριο για την τελική ανάθεση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος IMS 2007.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

 1. Προκήρυξη Πανελληνίων Πρωταθλημάτων

 2. 1α). Η ΕΑΘ προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για όλα τα σκάφη που έχουν έγκυρο πιστοποιητικό IMS.
  1β). Επίσης δικαίωμα αιτήσεως προς την ΕΑΘ για προκήρυξη πανελληνίου πρωταθλήματος έχουν όλες οι οργανωμένες συλλογικά κλάσεις ομοίων σκαφών στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν στη δύναμή τους τουλάχιστον πέντε σκάφη και έχουν καταστατικό εγκεκριμένο από αρμόδιο πρωτοδικείο.

 3. Συμμετοχή

 4. Δεν επιβάλλεται παράβολο συμμετοχής και παράβολο ενστάσεων.
  Για τη διεξαγωγή των αγώνων πανελληνίου πρωταθλήματος απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον πέντε (5) σκαφών σε κάθε κατηγορία καταμέτρησης, τα οποία θα εκκινήσουν τουλάχιστον σε ένα αγώνα ανοικτής θάλασσας και σε δυο αγώνες της παραγράφου 6β του παρόντος. Εάν δεν καλύπτεται η προαναφερόμενη απαίτηση το πρωτάθλημα ακυρώνεται.
  Η ΕΑΘ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτή την παράγραφο εάν προκύψει διαφοροποίηση στον αριθμό εκδοθέντων πιστοποιητικών ανά περιφέρεια.

 5. Ανάθεση

 6. Τα πανελλήνια πρωταθλήματα προκηρύσσονται από την ΕΙΟ/ΕΑΘ και η διοργάνωση και η διεξαγωγή τους ανατίθεται σε οργανωτές ομίλους μέλη της ΕΙΟ, έπειτα από γραπτή αίτησή τους.

 7. Κανονισμοί

 8. Ο ανάδοχος οργανωτής όμιλος οφείλει να τηρήσει επακριβώς και χωρίς καμία παρέκκλιση τους κανονισμούς αγώνων της ΕΑΘ για σκάφη καταμετρημένα κατά IMS όπως επίσης και τους ειδικούς κανονισμούς κλάσεως, προκειμένου για το πρωτάθλημα σκαφών J24, OD 25 ή και άλλων κλάσεων.

 9. Προκήρυξη - Οδηγίες πλου

 10. Η προκήρυξη και οι οδηγίες πλου των πανελληνίων πρωταθλημάτων συντάσσονται από τον ανάδοχο οργανωτή όμιλο σε σχέδιο το οποίο πρέπει να αποσταλεί στην ΕΑΘ για τελικό έλεγχο τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα από την ημερομηνία κυκλοφορίας του εντύπου.
  Διευκρινίζεται ότι:

 11. Αγώνες

 12. Τo πανελλήνιο πρωταθλήματα IMS πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 ιστιοδρομίες.
  α). Δυο (2) αγώνες ανοικτής θάλασσας Ένας(1) μεγάλος και ένας (1) μικρός. β). Τρεις (3) αγώνες με διαδρομή όρτσα πρύμα
  Το πρωτάθλημα θεωρείται έγκυρο εφ' όσον ολοκληρώθηκαν κανονικά τουλάχιστον τρεις ιστιοδρομίες.

 13. Βαθμολογία

 14. Η βαθμολογία των πανελληνίων πρωταθλημάτων θα γίνεται με το σύστημα βαθμολογίας πρωταθλημάτων του O.R.C.

 15. Ανακήρυξη Πανελληνιονικών -Βράβευση - Έπαθλα

 16. Ανακηρύσσονται πανελληνιονίκες και βραβεύονται τα σκάφη που θα συγκεντρώσουν την καλύτερη συνολική γενική βαθμολογία στις ιστιοδρομίες του πρωταθλήματος.
  Στον 1ο νικητή πανελλήνιου πρωταθλήματος IMS απονέμεται το επαμοιβόμενο έπαθλο της ΕΑΘ το οποίο επιστρέφεται στο τέλος κάθε χρονιάς. Το επαμοιβόμενο έπαθλο δεν επιστρέφεται εάν κάποιο σκάφος το κατακτήσει για τρίτη συνεχή χρονιά.
  Ο αριθμός των πανελληνιονικών σκαφών ορίζεται σύμφωνα με τον πίνακα:
  Μέχρι και 5 αγωνιζόμενα σκάφη1ος Πανελληνιονίκης
  Από 6 - 9 αγωνιζόμενα σκάφη1ος & 2ος Πανελληνιονίκης
  Από 10 και άνω αγωνιζόμενα σκάφη1ος, 2ος & 3ος Πανελληνιονίκης

 17. Οικονομικά

 18. Κάτω από τις υπάρχουσες σημερινές συνθήκες δεν προβλέπεται καμία χρηματική επιχορήγηση από τη ΕΙΟ/ΕΑΘ προς τον ανάδοχο οργανωτή όμιλο πανελληνίου πρωταθλήματος. Η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης/ΕΙΟ θα συνεισφέρει σε κάθε διοργάνωση πανελληνίου πρωταθλήματος τα ακόλουθα:
  α). Ένα ή περισσότερους, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων σκαφών, καταμετρητή(ες) - τεχνικό(ούς) για τον έλεγχο των καταμετρήσεων / πιστοποιητικών και έλεγχο αξιοπλοϊας των σκαφών σύμφωνα με τον κανονισμό Offshore Special Regulations της I.S.A.F.
  β). Ένα τεχνικό σύμβουλο για την οργάνωση & διαχείριση των αγώνων.
  γ). Τα έπαθλα του αγώνα.

 19. Αποστολή αποτελεσμάτων στην ΕΑΘ/ΕΙΟ

 20. Ο οργανωτής όμιλος υποχρεούται μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη του τελευταίου αγώνα του πρωταθλήματος να αποστείλει τα πλήρη αποτελέσματα του πρωταθλήματος στην Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης, συνοδευόμενα απαραιτήτως από φωτοτυπίες της καταστάσεως πληρώματος κάθε σκάφους.

 21. Τροποποίηση άρθρων του παρόντος

 22. Ο οργανωτής όμιλος δεν μπορεί να τροποποιήσει κανένα από τα προαναφερόμενα άρθρα, εκτός εάν προηγουμένως έχει την έγγραφο σχετική απόφαση της επιτροπή ανοικτής θαλάσσης.

 

Για την ΕΑΘ

Ο Πρόεδρος
Γ. Συκάρης
Η Γεν. Γραμματέας
Α. Γαλάνη

Επιστροφή