Αριθμ. Πρωτ.: 658

23-3-2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/09

Προς: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1. Κανονισμός Αγώνων 2009
ΘΕΜΑ 2. Εγκρίσεις Χορηγιών σκαφών ανοικτής θαλάσσης
ΘΕΜΑ 3. Κανονισμός Ranking List 2009

ΘΕΜΑ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 2009

Εσωκλείεται ο Κανονισμός αγώνων για σκάφη ανοικτής θαλάσσης 2009, ο οποίος είναι περιορισμένος σε σχέση με τους προηγούμενους και αφορά αποκλειστικά προσθήκες της Εθνικής Αρχής στους Διεθνής Κανονισμούς.

Τα χρήσιμα στοιχεία των Διεθνών Κανονισμών τα οποία επαναλαμβάνονταν έως τώρα στον Κανονισμό της ΕΑΘ, θα αναρτηθούν στο site με το τίτλο "Βασικά στοιχεία κανονισμών που διέπουν την ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης".

ΘΕΜΑ 2 : ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Η Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο. θα εκδίδει έντυπο έγκρισης χορηγίας κατ’ έτος για τα σκάφη που διαθέτουν συμβάσεις χορηγιών.

Οι προϋποθέσεις για την έγκριση είναι:

 1. Η τήρηση του Κανονισμού της ISAF 2009 Κανόνας 20 (ISAF advertising code).

 2. Αίτηση μέσω του Ομίλου, για την καταρχήν έγκριση του προϊόντος το οποίο θα προβληθεί.
  Συνυποβάλλονται:
  α) Αντίγραφο της σύμβασης χορηγίας προς έγκριση (ανυπόγραφο έγγραφο).
  β) Εάν το προς προβολή προϊόν δεν είναι ευρέως αναγνωρίσιμο από τον τίτλο ή το λογότυπο του χορηγού, είναι απαραίτητη η περιγραφή του ή επισύναψη κάποιου πληροφοριακού εντύπου.

 3. Μετά την καταρχήν έγκριση από την ΕΑΘ, θα πρέπει να υποβάλλεται μέχρι την 30η ημέρα του επόμενου μήνα του εκάστοτε ημερολογιακού τριμήνου στο οποίο συντάχθηκε η σύμβαση χορηγίας, αντίγραφο της αναγγελίας των στοιχείων της σύμβασης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  Εφόσον δεν προσκομισθεί το ως άνω θεωρημένο αντίγραφο εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας, η ισχύς της έγκρισης ανακαλείται.
  Εναλλακτικά και εφόσον η συμφωνία με τον χορηγό υλοποιείται με την υπογραφή ναυλοσύμφωνων, θα πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο του ναυλοσύμφωνου, θεωρημένο από το λιμεναρχείο στο οποίο δηλώθηκε ο ναύλος.

 4. Τα τέλη για την έγκριση χορηγίας μειώνονται σε σχέση με τα μέχρι τώρα ισχύοντα ως ακολούθως:
  α) Το Ελάχιστο ποσό ορίζεται στα 220 €
  β) Για ποσό χορηγίας μέχρι 5.000 € ποσοστό 8%
  γ) Για ποσό χορηγίας από 5.001 € μέχρι 20.000 € ποσοστό 4%
  δ) Για ποσό χορηγίας πάνω από 20.001 € ποσοστό 2%
  Παράδειγμα : Για ποσό χορηγίας 25.000€ τα τέλη ανέρχονται στο ποσό των 1.100€

 5. Στην περίπτωση που ένα σκάφος έχει περισσότερες από μία χορηγίες τα τέλη αντιστοιχούν στο άθροισμα του ποσού όλων των χορηγιών. Τα τέλη για την έγκριση της χορηγίας θα υπολογίζονται κλιμακωτά σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 6. Στο site της ΕΑΘ θα αναρτάται ο πίνακας των σκαφών τα οποία έχουν έγκριση χορηγίας.

 7. Λόγω της διεθνής δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και της αβεβαιότητας ως προς την ανανέωση των ισχυουσών συμβάσεων, παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των εγκρίσεων χορηγιών του έτους 2008 μέχρι την 13η Απριλίου 2009.

ΘΕΜΑ 3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ RANKING LIST 2009

Εσωκλείεται ο Κανονισμός για το Ranking List 2009 (ORC, IRC) βάση του οποίου θα αναρτάται η ετήσια γενική κατάταξη Ε.Α.Θ.

Η ΕΑΘ ανακηρύσσει "Κύπελλο Πολυνίκη Ομίλου" για την περιοχή του Σαρωνικού. Νικητής ανακηρύσσεται ο Όμιλος ο οποίος συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία από το καλύτερο σκάφος της δύναμής του αθροιστικά στα τρία Ranking List ΟRC International, ORC Club, IRC.

Για την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης

Ο Πρόεδρος
Λ. Τσαλίκης
Ο Γεν. Γραμματέας
Κ. Καζακόπουλος

Επιστροφή