Αριθμ. Πρωτ.: 463

3-3-2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 03/08

Προς: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1: ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ORCi N
ΘΕΜΑ 2: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ORC CLUB.
ΘΕΜΑ 3: ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (RANKING LIST) ΣΚΑΦΩΝ ORC International
ΘΕΜΑ 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΘΕΜΑ 5: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 2008
ΘΕΜΑ 6: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Ε.Α.Θ.

ΘΕΜΑ 1: ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ORCi N

Η Ε.Α.Θ. προκηρύσσει πρωτάθλημα ομίλων που διαθέτουν σκάφη ή - και Αθλητές Α.Θ.

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στη περιοχή Σαρωνικού σε Επιλεγμένους Αγώνες από το ήδη εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγώνων Α.Θ. και μπορούν να συμμετάσχουν σ’ αυτό σκάφη που διαθέτουν πιστοποιητικό ORC International N.

Κάθε όμιλος που επιθυμεί να συμμετάσχει, πρέπει να δηλώσει το σχετικό ενδιαφέρον του μέχρι 25/3/2008 με επιστολή προς τη γραμματεία της Ε.Α.Θ.

Κατά την διάρκεια του πρωταθλήματος και μέχρι 2 μέρες πριν την εκκίνηση του 1ου σκέλους του κάθε αγώνα, ο όμιλος πρέπει να δηλώσει εγγράφως στην γραμματεία της Ε.Α.Θ τα ονόματα 2+1 σκαφών του ( Το τρίτο σκάφος βαθμολογείται μόνο στην περίπτωση που δεν εμφανιστεί στην 1η εκκίνηση ένα από τα 2 πρώτα σκάφη) και των αντίστοιχων κυβερνητών, που θα βαθμολογηθούν για λογαριασμό του στον συγκεκριμένο αγώνα.

Ακολουθεί κατάσταση με τους επιλεγμένους Αγώνες.

Λεπτομέρειες για τη συμμετοχή και τρόπος βαθμολογίας θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα μας.

ΘΕΜΑ 2: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ORC CLUB

Δικαίωμα κατάταξης στην κατηγορία ORC-Club έχουν:

α) τα cruiser-racer σκάφη που διαθέτουν SOLID προπέλα και
β) τα racing σκάφη έτους σχεδίασης (SERIES DATE) 1989 ή παλαιότερη που διαθέτουν SOLID προπέλα
SOLID = Σταθερή προπέλα δίφτερη ή τρίφτερη

Στην κατηγορία ORC-Club δεν επιτρέπεται η χρήση πανιών μη πολυεστερικών (από Kevlar ή Carbon κλπ).

Όλα τα υπόλοιπα σκάφη εντάσσονται στη κατηγορία ORC International.

Σκάφη που εντάσσονται στη κατηγορία ORC-Club, δύνανται εφόσον το επιθυμούν να μεταταχθούν στη κατηγορία ORC International.

Σκάφη που διαθέτουν πιστοποιητικό ORC International δεν μπορούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό ORC-Club παρά μόνο σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας του σκάφους σε αρχάριο ιστιοπλόο ιδιοκτήτη.

ΘΕΜΑ 3: ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (RANKING LIST) ΣΚΑΦΩΝ ORC International

Από 1/1/2008 η ΕΑΘ/ΕΙΟ θεσπίζει την ετήσια κατάταξη (RANKING LIST) σκαφών ORC International. Οι Διοργανωτές Όμιλοι των αγώνων που περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα 2008 της Ε.Α.Θ. υποχρεούνται να αποστέλλουν στη γραμματεία της Ε.Α.Θ. το αργότερο εντός 3 ημερών από την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων , αποτελέσματα γενικής κατάταξης ORC International για κάθε ιστιοδρομία χωριστά ώστε αυτές να προσμετρώνται στον υπολογισμό της ετήσιας κατάταξης (Ranking List).

H ετήσια κατάταξη για τις κατηγορίες σκαφών ORC i A και ORC i N θα υπολογίζεται από τη γενική κατάταξη ORC International.

Σε περίπτωση όπου σε μια ιστιοδρομία δεν υπάρχει γενική κατάταξη ORCi αυτή δεν θα προσμετράται στην ετήσια κατάταξη.

Επίσης υπάρχει αλλαγή στον τύπο υπολογισμού της Ετήσιας Κατάταξης (RANKING LIST).

Ειδικά για το Σαρωνικό, ορίζεται ως μέγιστος αριθμός ιστιοδρομιών που μετρούν στη βαθμολογία οι 22 ιστιοδρομίες, αντί του 1/3 επί του συνόλου των πραγματοποιηθέντων, που εξακολουθεί να ισχύει για τις υπόλοιπες περιφέρειες.

ΘΕΜΑ 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Κάθε σκάφος μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε μία κατηγορία καταμέτρησης (ORC international ή ORC-Club ή IRC) στους αγώνες ανοικτής θαλάσσης που περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα αγώνων 2008 της Ε.Α.Θ./ Ε.Ι.Ο.

Αποτελέσματα τα οποία περιλαμβάνουν το ίδιο σκάφος σε περισσότερες από μία (1) κατηγορίες δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα καταχωρίζονται.

ΘΕΜΑ 5: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 2008

Παρακαλούμε τους ομίλους μέλη της Ε.Ι.Ο. όπως επιστήσουν έγκαιρα την προσοχή των μελών τους ότι απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού 2008 για τη συμμετοχή των σκαφών τους σε όλους τους αγώνες του επίσημου προγράμματος της Ε.Α.Θ. / Ε.Ι.Ο. που η διεξαγωγή των ιστιοδρομιών τους γίνεται μετά την 14η Μαρτίου 2008.

ΘΕΜΑ 6: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Ε.Α.Θ. 2008

Παρακαλούμε για στατιστικούς λόγους και την καλύτερη οργάνωση των αρχείων της Ε.Α.Θ. να συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο και να το αποστείλετε στην γραμματεία της Ε.Α.Θ.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα ενδιαφερόμενα μέλη σας.

Επιστροφή